Regulamin

 

      Randki Internetowe - Dating.PolishSites.pl - Regulamin i warunki u?ytkowania.

 

 

 

 

Witamy w serwisie Randki Internetowe - Dating.PolishSites.pl, rejestruj?c si? uzyskasz takie same przywileje jak ka?dy inny zarejestrowany u?ytkownik naszego serwisu.

Rejestracja jest ca?kowicie bezp?atna, 

 

Administracja serwisu zaznacza ?e nie odpowiada za tre?? korespondencji przesy?anej pomi?dzy u?ytkownikami serwisu ani za dane umieszczone w profilach u?ytkowników, wy??czn? odpowiedzialno?? za te dane ponosz? u?ytkownicy serwisu.

 

 Rejestruj?c si? u?ytkownik zgadza si? nie zamieszcza? w swoim profilu informacji sprzecznych z prawem ani ze stanem faktycznym.

 

Administracja ma prawo usun?? profil u?ytkownika je?eli b?dzie on ?ama? postanowienia tego regulaminu, prawo lub je?li zajdzie podejrzenie z?amania prawa albo niniejszego regulaminu. 

Rejestruj?c si? w serwisie Dating.PolishSites.pl zgadzasz si? tak?e na otrzymywanie informacji (e-mail) w kwestiach technicznych i marketingowych od administracji serwisu a tak?e informacji od u?ytkowników serwisu. Powy?szy regulamin mo?e ulec zmianom.

 

 

 

 

 

Je?eli masz jakiekolwiek pytania odno?nie tego regulaminu skontaktuj sie z nami. 

 

Rejestruj?c si? zgadzasz si? na postanowienia powy?szego regulaminu.

 

 

 

 

 

Logowanie
Login:
Hasło:
Zapamiętaj mnie

Darmowa Rejestracja Zapomniałeś hasła?

Online: 1
Online zalogowanych: 0
Członków: 7
Kobiet: 5
Mężczyzn: 2